Multigreen Classic

Printempo - Somero - Autuno

Multigreen Classic is een minerale gecontroleerd vrijkomende meststof. De stikstof is voor een groot deel gecoat met een organische, afbreekbare mantel (Multicote Technologie). Door deze techniek komt de stikstof gedoseerd beschikbaar voor de plant. Dit voorkomt dat voedingsstoffen uitspoelen en het zoutgehalte van de grond rond de wortels te hoog wordt.

Kenmerken en voordelen  
Multigreen Classic is ontwikkeld met het oog op de eisen van alle soorten grasvelden als sportvelden, golfbanen, openbare speelvelden en parken.
De bron voor kalium is het kaliumnitraat (Multi-K). Dit garandeert een optimale opname van stoffen vanwege de synergie tussen kalium en het nitraat.
Het fosfaat is een niet-gecoate MAP dat zeer goed oplosbaar is en daarom direct voor de plant beschikbaar komt.
Startwerking door niet omhulde voedingselementen zorgt voor directe beschikbaarheid voor het gras.
Stikstof in gecoate deel zorgt voor een regelmatig en continu aanbod van stikstof. Hierdoor worden groeipieken voorkomen na toediening van de meststof.
Doordat de stikstof deels is omhuld wordt uitspoeling voorkomen.
De uniforme korrelgrootte zorgt voor een uitstekend strooibeeld.
Multigreen Classic meststoffen volgen de groeicyclus van het gras.
Reduceert de productie van biomassa en onderdrukt de ontwikkeling van Poa annua.
Voedingselementen komen enkel vrij onder invloed van temperatuur. Andere factoren als pH, grondtype, organische stof en biologische activiteit hebben geen invloed op het afgiftepatroon.
Jaarrond sterke en groene grasmat met hoge weerstand tegen betreding en ziekten.
Door de gerichte bemesting van GreenPower blijft het grassenbestand in de grasmat behouden.
Genoemde voordelen worden ondermeer bevestigd door onafhankelijk onderzoek in Frankrijk (INRA) en Italie (Landlab).
Dosering 
De dosering wordt bepaald door diverse factoren. Klimaat, gebruiksdoel en -intensiteit, gras- samenstelling en type grond beinvloeden de dosering. Gemiddeld wordt per gift 20-40 gram per m2 gedoseerd. Bij intensief gebruik van de grasmat of wanneer er een gebrek aan kalium optreedt, wordt geadviseerd Multigreen Classic te combineren met de direct werkende Multigreen MultiVerdo 13-0-46.
Toepassing 
Multigreen ClassicVerhouding N:KToepassingOpmerkingen
Printempo2:1voorjaaropstart van het seizoen
Somero1:1voorjaar / zomervoor intensief bespeelde velden
Autuno1:2nazomer / herfstvoorbereiding op herst/winter - opbouw resistentie tegen ziekten en betreding
MultiVerdo1:3vroeg voorjaar / nazomer / herfstgoed oplosbaar en snel opneembaar kalium - als extra kaligift, correctie of afhandeling
Graszaden
home
home
home
home