Hi-Green

Start - Printempo - Autuno

Hi-Green is een minerale slow release meststof, uitermate geschikt voor het gebruik op de greens en tees van uw golfbaan. Hi-Green voorziet de grasplant van een gebalanceerde voeding die zorgt voor een gezonde en sterke grasmat.
De combinatie van snel beschikbare stikstof en trager vrijkomende nutriënten (NPK) zorgt voor een snelle kleur reactie, een sterke wortelontwikkeling en een dichte grasmat.

Kenmerken en voordelen  
Hi-Green zorgt voor een gelijkmatige groei, een gesloten grasmat en een frisse groene kleur gedurende het gehele groeiseizoen.
De stikstof aanwezig in Hi-Green is afkomstig uit methyleenureum en voorziet het gras van stikstof gedurende een periode van enkele weken.
Het vrijkomen van methyleenureum is afhankelijk van de bacteriële activiteit in de bodem.
De kaliumbron in Hi-Green is kaliumnitraat, dit garandeert een optimale opname van nutriënten door het synergisme tussen nitraat en kalium.
Hi-Green reduceert de productie van biomassa en onderdrukt Poa Annua.
De fijne korrel (0,5-1,4 mm) zorgt voor een goed en continu strooibeeld, zonder risico tot overdosering.
Hi-Green is perfect te combineren met MultiVerdo mini. De basis van MultiVerdo mini (korrelgrootte 1-1,7 mm) bestaat uit een zuivere, 100% beschikbare en snel opneembare kaliumnitraat. Stikstof uit methyleenureum samen met kalium uit kaliumnitraat vormt een ideale N/K verhouding voor de greens en tees.
De combinatie Hi-Green met MultiVerdo mini resulteert in een jaarrond gezonde grasmat met een hoge resistentie tegen ziekten, droogte, koude en betreding.
Genoemde voordelen worden ondermeer bevestigd door onafhankelijk onderzoek in Frankrijk(INRA) en Italië (Landlab).
Dosering 
De dosering wordt bepaald door diverse factoren. Klimaat, gebruiksdoel, intensiteit van betreding, grassamenstelling en type grond beïnvloeden de grootte van de dosis. Gemiddeld wordt per gift 20-30 gram per m² gedoseerd. De verschillende formules Hi-Green worden geadviseerd voor het gebruik op golfbanen, meer bepaald op de greens en tees. De korrelgrootte (0,5–1,4 mm) zorgt voor een goed contactoppervlak met het kort gemaaide gras. Bij intensief gebruik van de grasmat of wanneer er een kaliumtekort optreedt, wordt geadviseerd de direct werkende MultiVerdo mini te gebruiken.
Toepassing 
Hi-Green
Start
Printempo
Autuno
Graszaden
home
home
home
home